Друк

ВІДПОВІДЬ Мінрегіону НА ЛИСТ СПІЛКИ СТОСОВНО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА

on .

151783Розвиток світу іде через міста, інновації та синергію в них...

Міста і мегаполіси концентрують економіку і світові таланти....

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Департамент містобудування, архітектури та планування територій
№8/14.3-643-18 від 11.06.2018

На виконання завдання, визначеного у листі Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25.05.2018 № 8474/0/2-18, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуло звернення Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів від 08.05.2018 № 28 стосовно стану та перспективного розвитку міста Києва і повідомляє.
Мінрегіоном вже опрацьовано звернення видатних керівників та науковців України до Президента України, Прем'єр-міністра України та мера Києва від 23.04.2018 № 12, яке надійшло листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.04.2018 № 41-КО-009455/26, і відповідь надана заявникам листом Міністерства від 11.05.2018 № 8/14.2-461-18 (копія додається).
Директор Департементу
С.Білоус

Додаток
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Департамент містобудування, архітектури та планування територій
№8/14.2-461-18 від 11.05.2018
гр. Мороз О.О. та інш
вул. Банкова, 5-7 м. Київ


Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуло колективне звернення гр. Мороза О.О. та інших від 23.04.2018 № 12, яке надійшло листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.04.2018 № 41-КО-009455/26 стосовно стану та перспективного розвитку м. Києва, і в межах повноважень, повідомляє.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі - Закон) принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту визначає містобудівна документація, зокрема, генеральний план населеного пункту.
Статтею 17 Закону визначено, що генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в
інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації є замовниками, організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.
Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в установлений строк: повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами, забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення генерального ллану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;
Згідно пункту 42 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон України), виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання щодо затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації.
Законом України визначені повноваження органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів. До вказаних повноважень, серед Інших, належать повноваження сфери регулювання земельних відносин, регулювання питань планування та забудови територій, режиму забудови та статусу територій, питання транспортного обслуговування, організація благоустрою населених пунктів, сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла тощо.
Виходячи з викладеного, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи мають достатньо повноважень для вирішення питань стосовно стану та перспективного розвитку міст.
Відповідно до частини другої статті 71 Закону України, органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків передбачених законом.
І Щодо заходів, які здійснює Мінрегіон стосовно вирішення на Законодавчому рівні питань планування і забудови територій повідомляємо наступне.
Міністерством у 2018 році заплановано розроблення нового проекту Містобудівного кодексу, який визначить принципи містобудівної політики держави.
Питання удосконалення та прозорості дозвільних процедур у будівництві, створення сприятливих умов для інвестицій, забезпечення сталого розвитку населених пунктів і територій, екологічна складова будівництва, урахування державних, громадських та приватних інтересів при плануванні територій будуть основою нового документу.
Проект Містобудівного кодексу обов'язково обговорюватиметься за участю широкого кола українських, міжнародних експертів та громадськості.

Директор Департаменту

Сергій Білоус

 

Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів

03037, м. Київ, а/с 75, e-mail: info@ avbmv.com.ua, spilkavb@ gmail.com, тел. +38044 245-48-39